§ 15 Ulasoorintie 9, kahden väestönsuojan korjaukset

Lataa 

PRIDno-2021-805

Päätöspäivämäärä

23.2.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimialajohtajalla on teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 §4 mukaan delegoitu oikeus päättää investointiohjelman 2021 tason 141109 (Teknisen toimialan rakennukset) alle avattavista uusista hankkeista.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein,​että osoitteessa Ulasoorintie 9 sijaitsevat väestösuojat (2 kpl) korjataan ja avataan asialle uusi investointinumero investointiohjelman 2021 tason 141109 (Teknisen toimialan rakennukset) alle sekä 60000€ siirretään investoinnilta 14111217 Riskirakenne- ja osaperuskorjaukset, sitomaton uudelle invetointinumerolle.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö