§ 76 Vuokrahuojennus, Pekka Vainio

Lataa 

PRIDno-2020-4704

Päätöspäivämäärä

28.8.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ravintolat on aiemmin määrätty suljettaviksi toukokuun 2020 loppuun asti. Pekka Vainiolle esitetään myönnettäväksi vuokrahuojennus kolmeksi kuukaudeksi koronaepidemiasta johtuvan yrityksen liikevaihdon alenemisen ja merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöstä.

Vuokrahuojennus, jonka määrä on yhteensä 5.453,19 (alv 0 %) euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Päätös

Päätän, että Pekka Vainiolle myönnetään huojennusta maanvuokrasta kahden kuukauden ajalta vuonna 2020 yhteensä 5.453,19 euroa (alv 0 %).

Tämän huojennuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö