§ 75 Ajoharjoitteluradan vuokrasopimuksen uusiminen Hangassuolla

Lataa 

PRIDno-2020-4651

Päätöspäivämäärä

27.8.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Säätiön kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen jatkosta. Säätiön on pyytänyt, että vuokrasopimusta jatketaan kymmenellä vuodella. Pyyntöön voidaan suostua.

Hangassuon alueelta on edellisvuonna vuokrattu alue Satakunnan Urheiluautoilijat ry:lle (KH 3.12.2018 § 613) ja tarkistettu Porin Moottorikerho ry:n vuokra-alueen vuokraa (TELA 10.12.2019 § 254). Vuokran määrittämisessä on käytetty yksikköhintaa 0,50 €/m² (elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla). Yksikköhinta perustuu Hangassuon alueen hankintakuluihin sekä alueen kaavoituksesta aiheutuneisiin kuluihin. Samaa hinnoittelua voidaan käyttää uusittaessa ajoharjoittelusäätiön vuokrasopimus. Vuosivuokra on viisi prosenttia yksikköhinnasta. Elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalla vuosivuokraksi tulee siten 2.263,40 euroa.

Päätös

Päätän, että Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö sr:lle vuokratun alueen vuokrasopimus uusitaan edellä esitetyn mukaisesti ajaksi 1.1.2021-31.12.2030.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö