§ 123 Alueen 609-00309 vuokraaminen Reposaaresta ruoppauskaluston säilytystä varten, Länsirannikon Saaristopalvelu Oy

Lataa 

PRIDno-2021-2944

Päätöspäivämäärä

24.8.2021

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Pyyntöön voidaan suostua.

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää enintään 100.000 euron arvoisten kiinteistöjen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön enintään kymmeneksi vuodeksi tai enintään yhden vuoden irtisanomisajalla toistaiseksi.

Päätös

Päätän, että Länsirannikon Saaristopalvelu Oy:lle vuokrataan noin 1844 m²:n suuruinen alue Saharanta –nimisestä tilasta 609-430-26-0, jolle kaupunki on antanut hallinta-aluetunnuksen 609-00309 ruoppauskaluston säilytystä varten oheisen sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kahden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuosivuokra on 1.308 euroa ja se on sidottu elinkustannusindeksiin vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalle. Vuoden 2021 vuokra laskutetaan, kun sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö