§ 72 Alueen 609-24-15-5-0-4 vuokraaminen Tikkulasta

Lataa 

PRIDno-2021-1914

Päätöspäivämäärä

14.5.2021

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Pyyntöön voidaan suostua.

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla tonttipäällikkö päättää enintään 100.000 euron arvoisten kiinteistöjen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön enintään kymmeneksi vuodeksi.

Päätös

Päätän, että Asfalttikallio Oy:lle vuokrataan noin 2.000 m²:n suuruinen alue 609-24-15-5-0-4 tonteista Tikkula 609-24-15-2 ja 3 maa-ainesten ym. varastointiin 31.12.2022 saakka oheisen sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö