§ 148 Alueen 609-415-1-2038-0-44 vuokraaminen hevostarhaa varten

Lataa 

PRIDno-2020-6142

Päätöspäivämäärä

2.12.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Pyyntöön voidaan suostua. Vuokrattava alue on noin 400 m2.

Päätös

Päätän, että [peitetty] vuokrataan oheisen sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin n. 400 m2:n suuruinen alue, jolle kaupunki on antanut alueyksikkötunnuksen 609-415-1-2038-0-44 tilasta KOIVUMÄKI I 609-415-1-2038 hevostarhan pitämistä varten toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Vuosivuokra on 50 euroa ja hinta sidotaan elinkustannusindeksiin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö