§ 146 Alueen 609-430-1-18-0-1229 vuokraaminen terassi- ja ravintolatoimintaan

Lataa 

PRIDno-2020-5741

Päätöspäivämäärä

27.11.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Pyyntöön voidaan suostua.

Päätös

Päätän, että T:mi Jakitorille vuokrataan noin 81,25 m²:n suuruinen alue Kalevanpuistosta tilasta Pori I 609-430-1-18, jolle kaupunki on antanut alueyksikkötunnuksen 609-430-1-18-0-1229 terassi- ja kesäravintolatoimintaa varten oheisen sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Vuokrasopimus on voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin ja alueen vuosittainen käyttöaika on 15.4.-30.9. Vuosivuokra on 1.560 euroa ja se on sidottu elinkustannusindeksiin vuoden 2019 keskiluvun kohdalle.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö