§ 95 Alueen vuokraaminen mainostaulua varten Klasipruukissa

Lataa 

PRIDno-2020-5353

Päätöspäivämäärä

7.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Pyyntöön voidaan suostua.

Päätös

Tekninen lautakunta on 20.3.2018 (§ 74) vahvistanut mainospaikkojen ohjeellisen hinnoittelun. Hinnoittelupäätöksen mukaan hakijan suunnitteleman mainostaulun indeksitarkistetuksi hinnaksi on vahvistettu 1.021 euroa. Päätän,​ että OP Koti Länsi-Suomi Oy LKV:lle vuokrataan 1.11.2020-31.10.2021 väliseksi ajaksi alue Tuorsniemen kadut -nimiseltä yleiseltä alueelta 609-28-9901-5028, jolle kaupunki on antanut alueyksikkötunnuksen 609-28-9901-5028-0-28 oheisen sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö