§ 96 Alueen vuokraaminen opastetaulua varten

Lataa 

PRIDno-2019-5541

Päätöspäivämäärä

15.11.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Satakunnan museolta, kaupungin liikennesuunnittelulta ja infran kunnossapidolta saatujen lausuntojen perusteella ei ole estettä vuokrata hakijan esittämää paikkaa mainostaulun pitoa varten. Hakijan pyyntöön voidaan siten suostua.

Tekninen lautakunta on 20.3.2018 (§ 74) vahvistanut mainospaikkojen ohjeellisen hinnoittelun. Hinnoittelupäätöksen mukaan hakijan suunnitteleman opastetaulun mukaisten mainosten hinnaksi on ensimmäisen paikan osalta vahvistettu 200 €/vuosi elinkustannusindeksin vuoden 2017 keskiluvun 1927 kohdalla.

Päätös

Päätän, että Satakunnan Osuuskaupalle vuokrataan noin 2 m²:n suuruinen alue tontista Linna 609-1-24-2 oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Elinkustannusindeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 200 euroa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö