§ 3 Alueen vuokraaminen opastetaulua varten Tikkulassa

Lataa 

PRIDno-2020-202

Päätöspäivämäärä

15.1.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Pyyntöön voidaan suostua. Tekninen lautakunta on 20.3.2018 (§ 74) vahvistanut mainospaikkojen ohjeellisen hinnoittelun. Hinnoittelupäätöksen mukaan hakijan suunnitteleman opastetaulun mukaisten mainosten hinnaksi on ensimmäisen paikan osalta vahvistettu 200 €/vuosi elinkustannusindeksin vuoden 2017 keskiluvun 1927 kohdalla.

Päätös

Päätän, että Agrifutura Oy:lle vuokrataan alue tilasta Uusimaa 609-434-10-2 oheisen sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Elinkustannusindeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 200 euroa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö