§ 130 Alueiden vuokraaminen opastetauluja varten

Lataa 

PRIDno-2020-532

Päätöspäivämäärä

27.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Pyyntöön voidaan suostua.

Päätös

Tekninen lautakunta on vahvistanut mainospaikkojen ohjeellisen hinnoittelun päätöksellään 20.3.2018 § 74. Hinnoittelupäätöksen mukaan hakijan suunnittelemien mainostaulujen yhteishinnaksi tulee 400 euroa mihin hintaan sisältyy toisen mainostaulun tarvitsema sähkö, joka otetaan kaupungin valotolpasta. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) vuoden 2017 keskiarvoluvun 1927 kohdalle. Päätän,​ että K-Supermarket Ruokaporille vuokrataan toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla kaksi mainospaikkaa yleisiltä alueilta: toinen yleiseltä alueelta Pohjanmaantie 609-14-9901-170, jolle kaupunki on antanut alueyksikkötunnuksen 609-14-9901-170-0-4 alkaen 1.1.2018 ja toinen yleiseltä alueelta Koivulan kadut 609-16-9901-5016, jolle kaupunki on antanut alueyksikkötunnuksen 609-16-9901-5016-0-4 alkaen 1.1.2020 oheisen sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö