§ 87 Asunto Oy Porin Mesikämmenen pelastustierasite- ja korvaussopimus

Lataa 

PRIDno-2019-5059

Päätöspäivämäärä

23.10.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on esittänyt kantanaan hankkeen alusta alkaen, että pysyvää pelastustierasitetta ei tule esitettyyn paikkaan perustaa. Asiasta on kaupungin sisäisesti neuvoteltu, ja päädytty esitettyyn ratkaisuun.

Päätös

Tonttipäällikkö päättää laatia oheiset kulkurasitesopimuksen pelastutien järjestämiseksi kaupungin ja Asunto Oy Mesikämmenen kesken, ja siihen liittyvän korvaussopimuksen kaupungin ja MVR-Yhtymä Oy:n kesken

Allekirjoitus

Laine Elisa, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö