§ 70 Autopaikkojen tontin Tiilimäki 609-11-21-1 vuokrasopimuksen uusiminen

Lataa 

PRIDno-2020-1969

Päätöspäivämäärä

25.8.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokrasopimusta voidaan jatkaa 10:llä vuodella ajaksi 1.1.2021-31.12.2030.

Vuosivuokra on viisi prosenttia pysäköintialueiden keskimääräisesti yksikköhinnasta 18,07 €/m², jota on käytetty muun muassa myös LPA-tontin Vanhakoivisto 609-43-130-5 myyntipäätöksessä (TELA 28.4.2020, § 87). Edellä mainitulla yksikköhinnalla laskettuna vuotuinen elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 735,45 euroa.

Päätös

Päätän, että Porin Tiilimäen Autosuojat Oy:lle vuokratun tontin Tiilimäki 609-11-21-1 vuokrasopimus uusitaan edellä esitetyn mukaisesti.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö