§ 72 Autopaikkojen tontin vuokrasopimuksen jatkaminen Riihikedossa

Lataa 

PRIDno-2020-1967

Päätöspäivämäärä

26.8.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Alueella on tehty asemakaavamuutos 609 1648 (hyväksytty, KV 14.5.2018), jolla LPA-tontista on osoitettu 128 m²:ä Tavaratien katualueeseen. Jäljelle jäänyt LPA-alue muodostetaan tontiksi 609-9-38-17, jonka pinta-ala on 1.960 m². Vuokrasopimus voidaan uusia muodostettavan tontin osalta pidempiaikaisesti kymmeneksi vuodeksi 1.1.2021-31.12.2030 väliseksi ajaksi. Katualueeksi asemakaavassa osoitettu 128 m²:n suuruinen alue voidaan vuokrata toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, kunnes liikenneympyrän rakentaminen katualueella alkaa. Alustavan aikatauluarvion mukaan liikenneympyrän rakentaminen ajoittuisi vuodelle 2026. 

Autopaikkojen tonteille on sovellettu yksikköhintaa 18,07 €/m² (sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskilukuun 1968), josta vuotuinen vuokra on viisi prosenttia. Pinta-alaltaan 1.960 m²:n suuruisen tontin elinkustannusindeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 1.770,86 euroa. Toistaiseksi autopaikoitusalueeksi vuokrattavan 128 m²:n suuruisen alueen elinkustannusindeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 115,65 euroa.

Päätös

Päätän, että muodostettava autopaikkojen tontti Riihiketo 609-9-38-17 ja noin 128 m²:m suuruinen määräala tontista 609-9-38-15 vuokrataan Javesti Oy:lle edellä esitetyn mukaisesti.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö