§ 40 Ennakkopäätös etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä kiinteistön 609-46-1-15 määräalasta

Lataa 

PRIDno-2019-2488

Päätöspäivämäärä

6.6.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Porin kaupunki ei tarvitse luovutettua kiinteistöä yhdyskuntarakentamiseen eikä virkistys- tai suojelualueeksi. 

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan edellä mainitun esisopimuksen 4.6.2019 mukaisessa kiinteistönluovutuksessa kaupan toteutuessa esisopimuksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö