§ 41 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Huvilaranta, 609-68-6-4

Lataa 

PRIDno-2021-549

Päätöspäivämäärä

1.3.2021

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupunki ei tarvitse luovutettua tonttia yhdyskuntarakentamiseen eikä virkistys- tai suojelualueeksi. 

Toimivallan peruste:

Kaupunginhallitus on 24.2.2014 §91 päättänyt etuostolain 21 §:n nojalla, että jos luovutuksen kohteen hankkimiselle kaupungille ei ole Porin kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisia perusteita, teknisen palvelukeskuksen kiinteistöpäällikkö (nykyisen nimikkeen mukainen tonttipäällikkö) päättää siitä, että etuosto-oikeutta ei käytetä. Muissa tapauksissa kaupunginhallitus päättää siitä, käytetäänkö etuosto-oikeutta vai ei.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainitussa kiinteistönluovutuksessa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö