§ 93 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Lavia

Lataa 

PRIDno-2019-2488

Päätöspäivämäärä

8.11.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Porin kaupunki ei tarvitse luovutettuja kiinteistöjä yhdyskuntarakentamiseen eikä virkistys- tai suojelualueeksi.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainitussa kiinteistönluovutuksessa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö