§ 17 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Lavia

Lataa 

PRIDno-2020-1147

Päätöspäivämäärä

3.3.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Porin kaupunki ei tarvitse luovutettua kiinteistöä yhdyskuntarakentamiseen eikä virkistys- tai suojelualueeksi. 

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainitussa kiinteistönluovutuksessa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö