§ 34 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistöistä 609-21-48-(3-8)

Lataa 

PRIDno-2019-2488

Päätöspäivämäärä

10.5.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Porin kaupunki ei tarvitse luovutettuja kiinteistöjä yhdyskuntarakentamiseen eikä virkistys- tai suojelualueeksi. 

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistönluovutuksissa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö