§ 38 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistöstä 609-429-1-786

Lataa 

PRIDno-2019-2488

Päätöspäivämäärä

31.5.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Porin kaupunki ei tarvitse luovutettua kiinteistöä yhdyskuntarakentamiseen eikä virkistys- tai suojelualueeksi. 

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainitussa kiinteistönluovutuksessa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö