§ 48 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistön 609-445-15-387 määräalasta

Lataa 

PRIDno-2019-2488

Päätöspäivämäärä

3.7.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Porin kaupunki ei tarvitse luovutettua kiinteistöä yhdyskuntarakentamiseen eikä virkistys- tai suojelualueeksi. 

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainitussa kiinteistökaupassa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö