§ 85 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistön 609-417-20-19 määräalasta

Lataa 

PRIDno-2019-2488

Päätöspäivämäärä

17.10.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Porin kaupunki ei tarvitse luovutusta koskevaa kiinteistön määräalaa yhdyskuntarakentamiseen eikä virkistys- tai suojelualueeksi. 

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainitussa kiinteistökaupassa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö