§ 97 Hankimaantien 609-79-9901-1561 haltuunotto ja katumaan korvaaminen

Lataa 

PRIDno-2020-5371

Päätöspäivämäärä

7.10.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

MRL § 94-95 ja 104

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki ottaa haltuun 25.3.2020 Hankimaantie- nimisen yleisen alueen 609-79-9901-1561 (liitetty kiinteistöön Paarnoorin kadut 609-79-9901-5079). Katualuetta luovuttaneiden kiinteistöjen, joiden osalta MRL 104 §:n mukainen katumaan ilmaisluovotusvelvollisuus on ylittynyt, katumaakorvaus on maksettu aiempien haltuunottojen tai kasvillisuuskorvausten yhteydessä. Muiden katualuetta luovuttaneiden kiinteistöjen osalta ei makseta katumaakorvausta, koska em. MRL 104 §:n mukainen katualueen ilmaisluovotusvelvollisuus ei ylity.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, Tekninen toimiala/infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö