§ 34 Huvilapalstan Hanhiluodontie 82, 609-430-35-151 myyminen

Lataa 

PRIDno-2020-2577

Päätöspäivämäärä

5.5.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tilan pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 882 m². Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 6.2.2012 § 9 vahvistanut Huvilajuovan alueen huvilatonttien hinnoittelun 1.2.2012 alkaen siten, että 800-1.199 m²:n suuruisten tonttien hinnoittelu on 25.000 euroa. Hinnat vahvistettiin elinkustannusindeksin (1951:100) vuoden 2011 keskiarvoluvun 1812 kohdalle niin, että sovittavat kauppahinnat korotetaan vastaamaan elinkustannusindeksin tuoreinta vuosikeskiarvolukua. Vuoden 2019 keskiarvoluvun 1968 kohdalla vuokratun tilan kauppahinta on 27.152 euroa.

Lisäksi ostajalta veloitetaan lohkomiskustannukset 591 euroa. Kokonaiskauppahinta on täten 27.743 euroa. Oheisen luonnoksen mukainen kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 30.9.2020.

Päätös

Päätän, että kaupunki myy [peitetty] tilan [peitetty], pinta-alaltaan 882 m², 27.743 euron kauppahinnalla.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö