§ 77 Huvilatontin Kvistiluodontie 32 609-430-35-123 myyminen

Lataa 

PRIDno-2019-3402

Päätöspäivämäärä

4.10.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on 1.255 m². Huvilajuovan osayleiskaavassa tilasta on osoitettu noin 1.012 m²:n suuruinen alue on loma-asuntoalueeksi (RA-1/s) ja noin 245 m²:n suuruinen alue lähivirkistysalueeksi (VL). Lähtökohtaisesti kaupunki ei luovuta lähivirkistysaluetta. Vuokralaiselle voidaan siten myydä tila Kvistiluodontie 32 lukuun ottamatta lähivirkistysalueeksi osoitettua aluetta. Myytävän alueen pinta-ala on siten noin 1.012 m².

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 6.2.2012 § 9 vahvistanut Huvilajuovan alueen huvilatonttien hinnoittelun 1.7.2012 alkaen siten, että 800-1.199 m²:n suuruisten tonttien hinta on 25.000 euroa. Hinnat vahvistettiin elinkustannusindeksin (1951:100) vuoden 2011 keskiluvun 1812 kohdalla niin, että sovittavat kauppahinnat korotetaan vastaamaan elinkustannusindeksin tuoreinta vuosikeskilukua. Vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla tilan Kvistiludontie 32 kauppahinta on 26.876 euroa.

Lisäksi ostajalta veloitetaan lohkomiskustannukset 591 euroa. Kokonaiskauppahinta on täten 27.467 euroa.

Vuokralaiselta on peritty tilan virkistysalueen osalta kahta päällekkäistä vuokraa, koko tilan vuokraa sekä erikseen vuokraa lähivirkistysalueesta eli niin sanotusta palokujasta. Päällekkäistä vuokraa on peritty tilan vuokrasopimuksen uusimisesta alkaen eli 1.1.2014 lähtien. Virheellisesti peritty vuokra tulee siten palauttaa vuokralaiselle. Tilan osalta vuosilta 2014-2019 on peritty liikaa vuokraa yhteensä 1.061,07 euroa. Tämä tulee kaupan yhteydessä palautettavaksi vuokralaiselle.

Kaupan yhteydessä koko tilan vuokrasopimus päätetään. Vuokralaisen tulee poistaa vuokraoikeuden kirjaus koko tilan osalta. Palokujan vuokrasopimus pysyy voimassa nykyisellään.

Päätös

Päätän, että kaupunki myy [peitetty] tilan Kvistiluodontie 32 609-430-35-123, lukuunottamatta noin 245 m²:n suuruista määräalaa, 27.467 euron kauppahinnalla vuokrasopimuksen mukaisin osuuksin.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö