§ 101 Jäätelömyyntipaikkojen tarjouskilpailu vuosille 2020-2022

Lataa 

PRIDno-2019-5084

Päätöspäivämäärä

13.12.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin kullekin myyntipaikalle alin hyväksyttävä tarjous. Korkeimmat tarjoukset myyntipaikoittain olivat seuraavat:

 Myyntipaikka  Tarjoaja  Alin hyväksyttävä tarjous €/kesäkausi  Vuokra kultakin kesäkaudelta €
 Eteläranta  Paratiisi Grilli Marjatta Salminen  3.000  4.670
 Kirjurinluoto  Unilever Finland Oy  3.000  6.110
 Maantiekatu  Unilever Finland Oy  3.000  5.109
 Raatihuoneen- puisto  Paratiisi Grilli Marjatta Salminen  3.000  5.500
 Yliopistokes-kuksen kulma   (ei hyväksyttävää tarjousta)  3.000  -

 

Päätös

Tarjousten perusteella päätän, että Etelärannan, Kirjurinluodon, Maantiekadun ja Raatihuoneenpuiston myyntipaikoista solmitaan vuokrasopimukset edellä mainittujen korkeimpien tarjousten tekijöiden kanssa. Vuokrasopimukset tehdään oheisen vuokrasopimusmallin mukaisin ehdoin. Vuokrasopimukset on allekirjoitettava viimeistään 17.1.2020.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö