§ 67 Katumaakorvauksen maksaminen, Krakantie

Lataa 

PRIDno-2020-4564

Päätöspäivämäärä

21.8.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

MRL 94 § ja 104 §

Päätös

Päätän, että kiinteistön Hakanpää 609-464-1-855 omistajalle [peitetty] maksetaan katumaaksi menevästä maasta korvausta MRL 104 §:n mukaisen ilmaisluovotusvelvollisuuden ylittävässtä osasta 840 euroa. Muutoin kaupungille siirtyneestä katualueesta ei makseta korvausta, koska MRL 104 §:n mukainen ilmaisluovotusvelvollisuus muiden katualuetta luovuttaneiden kiinteistöjen osalta ei ylity.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, Tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö