§ 87 Katumaakorvauksen maksaminen, Krakantie ja Laitostie, Paulamäki 609-464-1-1412

Lataa 

PRIDno-2020-5142

Päätöspäivämäärä

21.9.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

MRL § 104

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki maksaa kiinteistön Paulamäki 609-464-1-1412 omistajalle [peitetty] katumaaksi menevästä maasta korvausta 2.472 euroa. Kaupungilla ei ole MRL 104 §:n mukaista oikeutta saada katualuetta ilmaisluovotusvelvollisuuden nojalla, koska luovuttavalle kiinteistölle ei ole osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeutta.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, Tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö