§ 74 Korvaukset etuoston käyttämisestä, Metsä-Kuuri 609-458-7-143

Lataa 

PRIDno-2019-2958

Päätöspäivämäärä

2.9.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Kunta on velvollinen maksamaan korvaukset ja kauppahinnan heti sen jälkeen, kun etuostoa koskeva hallituksen päätös on saanut lainvoiman. Ko. päätös on tullut lainvoimaiseksi 6.8.2019. Kauppahinta on maksettu 13.8.2019, jolloin kunnan on suoritettava korkolain mukaista (7 %:n) viivästyskorkoa seitsemän päivän ajalta yhteensä 67,12 €.

Etuostolain 18 §:n mukaan suoritusvelvollisuutta koskevassa riidassa tai sopimusehtojen muuntamista koskevassa asiassa kanne on nostettava käräjäoikeudessa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun etuosto on loppuun saatettu. Hallinto-oikeus ei ota käsiteltäväkseen vahingonkorvausta koskevaa valitusperustetta.

 

Päätös

Edellä perustellusti kiinteistön kaupan johdosta ei ole esitetty hyväksyttäviä välittömiä kustannuksia, joiden johdosta Porin kaupungille syntyisi suoritusvelvollisuus. Sen sijaan Porin kaupungille siirtyneen kiinteistön arvo on ostajan toimenpiteen johdosta vähentynyt 4070 eurolla. Ostajan on suoritettava kaupungille kiinteistön arvon alennuksen ja kaupungin suoritettavaksi tulevan viivästyskoron erotuksena 4002,88 €

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö