§ 60 Krakantien, Mantankujan ja Perämaantien haltuunotto

Lataa 

PRIDno-2020-3794

Päätöspäivämäärä

17.7.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

MRL § 94-95 ja 104

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki ottaa haltuun 17.7.2020 Hakalanvainion 83. kaupunginosassa sijaitsevat Krakantie, Mantankuja ja Perämaantie -nimiset yleiset alueet.

Kolmelle maanomistajalle maksetaan katumaaksi menevästä maasta korvausta MRL 104 §:n mukaisen ilmaisluovutusvelvollisuuden ylittävästä osasta. Korvauksista päätetään erikseen. Muutoin kaupungille siirtyvästä katualueesta ei makseta korvausta, koska MRL 104 §:n mukainen ilmaisluovutusvelvollisuus muiden katualuetta luovuttaneiden kiinteistöjen osalta ei täyty tai katumaasta on maksettu korvaus jo Noormarkun kunnan toimesta.

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma.kiinteistölakimies, Tekninen toimiala/infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö