§ 13 Lisäalueen vuokrasopimuksen uusiminen

Lataa 

PRIDno-2019-612

Päätöspäivämäärä

15.2.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Yhtiö on halukas jatkamaan vuokrasopimusta. Alue voidaan vuokrata yhtiölle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Päätös

Päätän, että Asunto Oy Porin Keskuspuistikolle vuokrataan noin 443 m²:n suuruinen alue tilasta Pori I 609-430-1-18 oheisen sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Vuokrasopimus alkaa 1.1.2017 ja on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Elinkustannusindeksiin sidottu vuotuinen vuokra on 500 euroa.

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma. kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö