§ 42 Mainostaulujen vuokrasopimuksen irtisanominen Yyterissä

Lataa 

PRIDno-2020-3388

Päätöspäivämäärä

29.5.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, joten se voidaan irtisanoa irtisanomisaikaa noudattaen.

Päätös

Päätän, että vuokrasopimus irtisanotaan päättymään irtisanomisaikaa noudattaen yhden (1) kuukauden kuluttua päätöksen ja irtisanomisilmoituksen tiedoksiannosta vuokralaiselle.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö