§ 35 Mastopaikan vuokrasopimuksen jatkaminen Metallinkylässä

Lataa 

PRIDno-2020-1891

Päätöspäivämäärä

12.5.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokrasopimus voidaan uusia edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätän, että Telia Towers Finland Oy:lle yleisestä alueesta 609-45-9903-5045 vuokratun mastopaikan vuokrasopimus uusitaan ajaksi 1.1.2021-31.12.2050 edellä esitetyn mukaisesti.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö