§ 11 Muutos ajoharjoitteluradan vuokrasopimukseen

Lataa 

PRIDno-2019-613

Päätöspäivämäärä

15.2.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Pyyntöön voidaan suostua.

Päätös

Päätän, että [peitetty] ja Porin kaupungin väliseen, 11.9.2014 allekirjoitettuun vuokrasopimuksen vuokra-aluetta ja vuokramaksua koskeviin kohtiin tehdään seuraava muutos:

 

”MUUTOS VUOKRASOPIMUKSEEN

 

Porin kaupungin ja [peitetty] välistä, 11.9.2014 allekirjoitettua vuokrasopimusta muutetaan seuraavasti:

 

VUOKRA-ALUE

Noin 83.808 m²:n suuruinen määräala tilasta Pori 609-430-1-18 Porin kaupungissa Luotsinmäen eli 49. kaupunginosassa. Määräala on merkitty oheiseen karttaan.

VUOKRA

Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on tuhat kaksisataaviisikymmentä (1.250) euroa (perusvuokra).

Vuokra on maksettava vuosittain kesäkuun kuluessa.

                     

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) seuraavasti:                    

Perusvuokraa muutetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Vuokran muutoksen suuruus ilmenee, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksin luku on korkeampi tai alempi kuin perusindeksin luku, perusvuokraa korotetaan tai alennetaan vastaavasti.

Tarkistettu vuosivuokra lasketaan seuraavasti:

Perusindeksinä on vuoden 2017 keski-indeksiluku, joka on 1927. Tarkistusindeksi on edellisen vuoden keski-indeksiluku. Tarkistettu vuosivuokra saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja kerrotaan perusvuokralla.”

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma. kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö