§ 9 Muutos terassi- ja ravintolatoimintaa varten vuokratun alueen vuokrasopimukseen

Lataa 

PRIDno-2020-530

Päätöspäivämäärä

11.2.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Pyyntöön voidaan suostua.

Päätös

Päätän, että Porin kaupungin ja Sara’s Wine & Food Oy:n välistä vuokrasopimusta, joka on allekirjoitettu 19.4.2018 muutetaan seuraavasti:

”MUUTOS VUOKRASOPIMUKSEEN

Sara's Wine & Food Oy:lle on vuokrattu noin 37 m²:n suuruinen alue yleisestä alueesta Linnan kadut terassi- ja kesäravintolatoimintaa varten. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 19.4.2018 ja se on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemmin puolisin irtisanomisajoin. Vuokrasopimuksen vuokra-aikaa sekä vuokraa koskevia kohtia muutetaan seuraavasti:

VUOKRA-AIKA

Vuokrasopimus on voimassa alkuperäisen sopimuksen allekirjoituspäivästä (19.4.2018) lähtien toistaiseksi yhden kuukauden molemmin puolisin irtisanomisajoin siten, että käyttöaika on vuosittain 15.4.-31.8.

VUOKRA

Vuosivuokra (kesäkausi) on kaksituhatta kasisataakolmekymmentäseitsemän ja 73/00 (2.237,73) euroa (alv 0 %) ja se on maksettava vuosittain kesäkuun kuluessa.

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) seuraavasti:

Vuosivuokraa muutetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Vuokran muutoksen suuruus ilmenee, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksin luku on korkeampi tai alempi kuin perusindeksin luku, perusvuokraa korotetaan tai alennetaan vastaavasti.

Tarkistettu vuosivuokra lasketaan seuraavasti:

Perusindeksinä on vuoden 2017 keski-indeksiluku, joka on 1927. Tarkistusindeksi on edellisen vuoden keski-indeksiluku. Tarkistettu vuosivuokra saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja kerrotaan perusvuokralla.

MUUTOKSEN VOIMAANTULO

Vuokrasopimuksen muutokset tulee voimaan tämän muutoksen allekirjoituspäivästä.”

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö