§ 14 Omakotitontin Finpyy 609-81-19-2 luovuttaminen

Lataa 

PRIDno-2020-847

Päätöspäivämäärä

20.2.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Jatkuvassa haussa olevat omakotitontit luovutetaan hakemisjärjestyksessä.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki luovuttaa alla mainitun omakotitontin hakijan toiveen mukaan joko vuokraamalla tai myymällä seuraavin ehdoin:

1.

Kiinteistötunnus   Tontin saaja Pinta-ala m2 Vuosivuokra € Kauppahinta €
609-81-19-2 [peitetty] 1.608 829,75

16.595

2. Tontin vuokra on määritetty elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keski-indeksin luvun 1968 kohdalla.

3. Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä ja päättyy 31.12.2070.

4. Tontin vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 20.4.2020. Allekirjoittamisesta on sovittava hyvissä ajoin erillisen ohjeen mukaisesti.

5. Kauppahinta on oltava maksettuna kauppakirjaa allekirjoitettaessa.

6. Tontin luovutuspäätös peruuntuu automaattisesti, jos maksuja ei makseta tai sopimusta allekirjoiteta määräajassa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö