§ 39 Omakotitontin Kaanaa 609-61-50-2 luovuttaminen, muutos tonttipäällikön päätökseen 3.3.2020 § 16

Lataa 

PRIDno-2020-1155

Päätöspäivämäärä

12.5.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on ollut jatkuvassa haussa, joten muutoksella ei loukata muiden tontinhakijoiden oikeuksia. Pyyntöön voidaan siten suostua.

Päätös

Päätän, että tonttipäällikön viranhaltijapäätöstä 3.3.2020 § 16 muutetaan siten, että omakotitontti Kaanaa 609-61-50-2 luovutetaan [peitetty] lisäksi [peitetty]. Tontti luovutetaan hakijan toiveen mukaan joko vuokraamalla tai myymällä seuraavin ehdoin:

1.

Kiinteistötunnus   Totin saaja Pinta-ala m2 Vuosivuokra € Kauppahinta €
609-61-50-2

[peitetty]

[peitetty]

2.073 m² 2.140,35

42.807

 

2. Tontin vuokra on määritetty elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keski-indeksin luvun 1968 kohdalla.

3. Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä ja päättyy 31.12.2070.

4. Tontin saajan on maksettava kaupungille viimeistään 8.6.2020 tonttijohtomaksu, joka on 2.728 euroa (sis. alv 24 %).

5. Tontin vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 8.7.2020. Allekirjoittamisesta on sovittava hyvissä ajoin erillisen ohjeen mukaisesti.

6. Kauppahinta on oltava maksettuna kauppakirjaa allekirjoitettaessa. Loppuvuoden 2020 vuokra laskutetaan heti vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

7. Tontin luovutuspäätös peruuntuu automaattisesti, jos maksuja ei makseta tai sopimusta allekirjoiteta määräajassa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö