§ 62 Omakotitontin Klasipruuki 609-89-11-10 vuokrasopimuksen päättäminen

Lataa 

PRIDno-2020-4004

Päätöspäivämäärä

20.7.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.7.2020, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavasta tonttijohtomaksusta tehdään kaupunginvaltuuston päätöksen 29.5.2017 § 86 mukaiset pidätykset. Lisäksi tonttijohtomaksusta on sovittu vähennettäväksi vuokra ajalta 1.1.-31.7.2020.

Palautettavan tonttijohtomaksun ja siitä vähennettävien maksujen erotus laskutetaan vuokralaiselta erikseen.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Klasipruuki 609-89-11-10 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.7.2020, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle lähtökohtaisesti palautettavasta tonttijohtomaksusta (2.480 €) vähennetään alla mainitut erät. Vähentämätön osa vuokrasta laskutetaan vuokralaiselta erikseen.

  • 500 euroa korvauksesksi kaupungille aiheutuneista kuluista
  • tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 34 kuukautta
  • vuokra-ajalta 1.1.-31.7.2020

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma. kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö