§ 4 Omakotitontin Klasipruuki 609-89-11-14 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa 

PRIDno-2019-376

Päätöspäivämäärä

30.1.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

 

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.1.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavasta tonttijohtomaksusta tehdään kaupunginvaltuuston päätöksen 29.5.2017 § 86 mukaiset pidätykset.

Palautus maksetaan, kun vuokralainen on kuolettanut vuokraoikeutensa kirjauksen maanmittauslaitoksella.

 

Päätös

 

Päätän, että omakotitontin Klasipruuki 609-89-11-14 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.1.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa.

Vuokralaisille palautetaan tonttijohtomaksu 2.480 euroa, josta vähennetään seuraavat erät:

- 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista

- tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 11 %

 

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma. kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö