§ 102 Omakotitontin Klasipruuki 609-89-11-14 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa 

PRIDno-2019-6101

Päätöspäivämäärä

17.12.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.12.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavista tonttijohtomaksusta tehdään teknisen lautakunnan päätöksen 27.5.2014 § 174 mukaiset pidätykset.

Palautus maksetaan, kun vuokralainen on palauttanut alkuperäisen vuokrasopimuksen kaupungille.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Klasipruuki 609-89-11-14 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.12.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa.

Vuokralaisen palautettua alkuperäinen vuokrasopimus kaupungille, vuokralaiselle palautetaan tonttijohtomaksu 2.728 euroa, josta vähennetään seuraavat erät:

- 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista

- tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 5 %

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö