§ 54 Omakotitontin Klasipruuki 609-89-12-6 rakentamisajan jatkaminen

Lataa 

PRIDno-2020-3979

Päätöspäivämäärä

10.7.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokralaisen anomuksesta rakentamisaikaa on noudatetun käytännön mukaisesti myönnetty lähtökohtaisesti lisää noin kaksi vuotta alkuperäisen rakentamisajan päättymisestä lukien. Pyyntö voidaan siten hyväksyä kahden vuoden osalta siten, että rakentamisaikaa jatketaan 31.12.2022 saakka.

Päätös

Päätän, että TH-Rakenne Oy:lle vuokratun omakotitontin Klasipruuki 609-89-12-6 rakentamisaikaa jatketaan 31.12.2022 saakka. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty määräaikaan mennessä, peritään vuokralaiselta määräajan yli menevältä ajalta sopimussakkona vuosivuokran suuruista määrää, ellei vuokranantaja pura sopimusta rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma. kiinteistölakimies, tekninen toimiala. infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö