§ 2 Omakotitontin Klasipruuki 609-89-12-7 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa 

PRIDno-2019-5

Päätöspäivämäärä

17.1.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.12.2018, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavasta tonttijohtomaksusta tehdään teknisen lautakunnan päätöksen 27.5.2014 § 174 mukaiset pidätykset.

Palautus maksetaan, kun vuokralainen on kuolettanut vuokraoikeutensa kirjauksen maanmittauslaitoksella.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Klasipruuki 609-89-12-7 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.12.2018, johon saakka tontista peritään vuokraa.

Vuokralaisille palautetaan tonttijohtomaksu 2.480 euroa, josta vähennetään seuraavat erät:

- 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista

- tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 14 %

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma. kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö