§ 45 Omakotitontin Klasipruuki 609-89-12-8 luovuttaminen

Lataa 

PRIDno-2019-2515

Päätöspäivämäärä

2.7.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tässä tapauksessa on kyseessä ns. arvontahaussa ollut omakotitontti. [peitetty]ei ole ollut hakijana, mutta vaikka hän olisi ollut hakijana yhdessä [peitetty] kanssa, kenelläkään muulla tätä tonttia hakeneella ei olisi ollut mahdollisuutta saada sitä ennen heitä. Tontin luovuttaminen [peitetty] lisäksi [peitetty] ei siten loukkaa muiden tontinhakijoiden oikeutta.

Päätös

Päätän, että tonttipäällikön viranhaltijapäätöstä 29.5.2019 § 37 muutetaan siten, että omakotitontti Klasipruuki 609-89-12-8 luovutetaan[peitetty] lisäksi [peitetty]. Tontti luovutetaan hakijan toiveen mukaan joko vuokraamalla tai myymällä seuraavin ehdoin:

1.

Kiinteistötunnus Tontin saajat  Pinta-ala m² Kauppahinta € Vuosivuokra €

609-89-12-8

[peitetty]
[peitetty]
1.500 38.325

1.916,25

2. Tonttien vuokrat on määritetty elinkustannusindeksin (1951 = 100) vuoden 2018 keski-indeksin luvun 1948 kohdalla.

3. Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä ja päättyy 31.12.2069.

4. Tontin saajan on maksettava kaupungille viimeistään 29.7.2019 tonttijohtomaksu, joka on 2.728 euroa (sis. alv 24 %).

5. Tontin vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 29.8.2019. Allekirjoittamisesta on sovittava erillisen ohjeen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen allekirjoitusajan määräaikaa.

6. Loppuvuoden 2019 vuokra laskutetaan heti vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kauppahinta on oltava maksettuna kauppakirjaa allekirjoitettaessa.

7. Tontin luovutuspäätös peruuntuu automaattisesti, jos maksuja ei makseta tai sopimusta allekirjoiteta määräajassa.

Allekirjoitus

Elisa Laine tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö