§ 47 Omakotitontin Klasipruuki 609-89-5-2 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa 

PRIDno-2019-3427

Päätöspäivämäärä

3.7.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.7.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavasta tonttijohtomaksusta tehdään kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 86 mukaiset pidätykset.

Palautus maksetaan, kun vuokralainen on kuolettanut vuokraoikeutensa kirjauksen maanmittauslaitoksella.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Klasipruuki 609-89-5-2 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.7.2019, johon saakka tontista periään vuokraa.

Vuokralaiselle palautetaan tonttijohtomaksu 2.480 euroa, josta vähennetään seuraavat erät:

- 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista

- tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 22 %

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö