§ 63 Omakotitontin Klasipruuki 609-89-6-1 rakentamisajan jatkaminen

Lataa 

PRIDno-2020-4062

Päätöspäivämäärä

20.7.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokralaisen anomuksesta rakentamisaikaa on noudatetun käytännön mukaisesti myönnetty lähtökohtaisesti lisää noin kaksi vuotta alkuperäisen rakentamisajan päättymisestä lukien. Pyyntö voidaan siten hyväksyä noin kahden vuoden osalta siten, että rakentamisaikaa jatketaan 30.9.2022.

Päätös

Päätän, että [peitetty] ja [peitetty] vuokratun omakotitontin Klasipruuki 609-89-6-1 rakentamisaikaa jatketaan 30.9.2022 saakka. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty määräaikaan mennessä, peritään vuokralaiselta määräajan yli menevältä ajalta sopimussakkona vuosivuokran suuruista määrää, ellei vuokranantaja pura sopimusta rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma. kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö