§ 6 Omakotitontin Murtosenmutka 609-50-42-5 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa 

PRIDno-2020-513

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.1.2020, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautetaan kiinteistön muodostuksesta ja rekisteröinnistä peritty maksu sekä tonttijohtomaksu. Palautettavasta tonttijohtomaksusta tehdään teknisen lautakunnan päätöksen 27.5.2014 § 174 mukaiset pidätykset.

Palautus maksetaan, kun vuokralainen on palauttanut alkuperäisen vuokrasopimuksensa kaupungille.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Murtosenmutka 609-50-42-5 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.1.2020, johon saakka tontista peritään vuokraa.

Vuokralaisille palautetaan tontin muodostamisesta ja rekisteröinnistä peritty maksu 915 euroa sekä tonttijohtomaksu 2.480 euroa, josta vähennetään seuraavat erät:
- 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista
- tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 58 %
- vuokra ajalta 1.1.-31.1.2020

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö