§ 5 Omakotitontin Murtosenmutka 609-50-50-2 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa 

PRIDno-2019-632

Päätöspäivämäärä

31.1.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

 

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.1.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavasta tonttijohtomaksusta tehdään kaupunginvaltuuston päätöksen 29.5.2017 § 86 mukaiset pidätykset.

 

Palautus maksetaan, kun vuokralainen on kuolettanut vuokraoikeutensa kirjauksen maanmittauslaitoksella.
 

Päätös

 

Päätän, että omakotitontin Murtosenmutka 609-50-50-2 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.1.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa.

 

Vuokralaiselle palautetaan tonttijohtomaksu 2.480 euroa, josta vähennetään seuraavat erät:

- 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista

- tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 4 %

- vuokra ajalta 1.1.-31.1.2019

 

Allekirjoitus

Iiris Lehti, ma. kiinteistölakimies, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö