§ 2 Omakotitontin Murtosenmutka 609-50-53-5 vuokrasopimuksen päättäminen

Lataa 

PRIDno-2019-6102

Päätöspäivämäärä

15.1.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.12.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavista tonttijohtomaksusta tehdään teknisen lautakunnan päätöksen 27.5.2014 § 174 mukaiset pidätykset.

Palautus maksetaan, kun vuokralainen on poistanut vuokraoikeutensa kirjauksen maanmittauslaitoksella.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Murtosenmutka 609-50-53-5 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.12.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa.

Vuokralaisille palautetaan tonttijohtomaksu 2.480 euroa, josta vähennetään seuraavat erät:

- 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista

- tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 27 %

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö