§ 67 Omakotitontin Reposaari 609-71-38-1 vuokrasopimuksen uusiminen

Lataa 

PRIDno-2019-3570

Päätöspäivämäärä

6.8.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Vuokrasopimus uusitaan ajaksi 1.1.2021 - 31.12.2070 kaupunginvaltuuston 29.5.2017 (86 §) vahvistaman hinnoittelun mukaisesti seuraavin ehdoin:

Uusi vuokra on 681,42 € ja se sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) vuoden 2018 keskiarvoluvun 1948 kohdalla.

Uuden vuokran käyttöönotossa noudatetaan viiden vuoden siirtymäaikaa. Vuodelta 2021 peritään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa. Uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta peritään 40 % vuodelta 2022, 60 % vuodelta 2023 ja 80 % vuodelta 2024. Vuodesta 2025 lähtien peritään uuden sopimuksen mukaan laskettua täyttä vuokraa.

Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran.

Vuokralaisen on sovittava vuokranantajan kanssa uuden vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta hyvissä ajoin ennen vanhan sopimuksen vuokra-ajan päättymistä.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Reposaari 609-71-38-1 vuokrasopimus uusitaan edellä esitetyn mukaisesti.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö