§ 33 Omakotitontin Ruosniemi 609-51-146-2 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa 

PRIDno-2019-2416

Päätöspäivämäärä

8.5.2019

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontti on rakentamaton. Vuokrasopimus voidaan sopia päättyväksi 31.5.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa. Vuokralaiselle palautettavasta tonttijohtomaksusta tehdään kaupunginvaltuuston päätöksen 29.5.2017 § 86 mukaiset pidätykset.

 

Palautus maksetaan, kun vuokralainen on palauttanut alkuperäisen vuokrasopimuksen kaupungille.

Päätös

Päätän, että omakotitontin Ruosniemi 609-51-146-2 vuokrasopimus puretaan päättyväksi 31.5.2019, johon saakka tontista peritään vuokraa.

 

Vuokralaiselle palautetaan tonttijohtomaksu 2.480 euroa, josta vähennetään seuraavat erät:

- 500 euroa korvaukseksi kaupungille aiheutuneista kuluista

- tonttijohtojen ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut vuokralaisen hallinnassa, yhteensä 8 %

- vuokra ajalta 1.1.-31.5.2019

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö